Hồ sơ + Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh mới nhất

Thứ sáu - 29/12/2023 20:14
Thay đổi giấy phép kinh doanh là một quá trình quan trọng trong hoạt động kinh doanh, cho phép doanh nghiệp thích nghi với các yêu cầu và thay đổi trong môi trường kinh doanh. Việc thay đổi giấy phép kinh doanh có thể liên quan đến việc thay đổi thông tin, loại hình hoạt động, vốn điều lệ và nhiều yếu tố khác. Trong bối cảnh này, hãy cùng Luật Hùng Phát tìm hiểu quy trình thay đổi giấy phép kinh doanh và những yếu tố quan trọng liên quan.

 

Thay đổi giấy phép kinh doanh là gì?

Thay đổi giấy phép kinh doanh là quá trình thực hiện các thay đổi trong thông tin và điều kiện hoạt động của một doanh nghiệp, được phê duyệt và cấp mới bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Thay đổi giấy phép kinh doanh nhằm điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp để phù hợp với các yêu cầu pháp lý, sự thay đổi trong môi trường kinh doanh hoặc phù hợp với chiến lược và mục tiêu phát triển của doanh nghiệp.

 

Các loại thay đổi thông thường trong giấy phép kinh doanh bao gồm:

 

- Thay đổi thông tin công ty: Bao gồm thay đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email, và các thông tin liên quan khác.

- Thay đổi loại hình hoạt động: Doanh nghiệp có thể muốn mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc thay đổi loại hình kinh doanh hiện tại để phù hợp với chiến lược và mục tiêu phát triển của mình.

- Thay đổi vốn điều lệ: Doanh nghiệp có thể muốn điều chỉnh vốn điều lệ bằng cách tăng vốn, giảm vốn hoặc thực hiện các giao dịch liên quan đến vốn như chia cổ tức, phát hành cổ phiếu mới, mua lại cổ phiếu, v.v.

- Thay đổi thành viên/cổ đông: Bao gồm việc thêm mới hoặc loại bỏ thành viên/cổ đông trong công ty.

- Thay đổi quyền sở hữu: Các thay đổi liên quan đến quyền sở hữu của doanh nghiệp như chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng quyền sở hữu, v.v.

 

Quá trình thay đổi giấy phép kinh doanh thường yêu cầu việc nộp đơn đăng ký, cung cấp tài liệu và thông tin liên quan, và tuân thủ các quy định pháp luật và quy trình cụ thể của cơ quan quản lý. Việc hoàn thành quy trình này đảm bảo rằng các thay đổi được thực hiện một cách hợp pháp và đúng thời hạn, cho phép doanh nghiệp tiếp tục hoạt động và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

 

Tư vấn hỗ trợ + báo giá chi tiết:

CÔNG TY TNHH LUẬT HÙNG PHÁT

Địa chỉ: 20 Nguyễn Đức Ngữ, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Văn phòng: Số 81 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0869 666 247 (có Zalo) – 0788 555 247

Website: luathungphat.vn

Email: hungphat247@gmail.com - tuvan@luathungphat.vn

 

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh gồm những gì?

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính là một quy trình phức tạp hơn so với các thay đổi khác trong giấy phép kinh doanh. Mỗi khi có thay đổi địa chỉ trụ sở chính, cần chuẩn bị một bộ hồ sơ riêng biệt. Dưới đây là các tài liệu cần thiết trong hồ sơ doanh nghiệp khi chuyển địa chỉ trụ sở chính trong cùng một tỉnh, thành phố:

 

- Thông báo thay đổi địa chỉ công ty.

- Văn bản quyết định thay đổi trụ sở chính của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), của chủ sở hữu (công ty TNHH 1 thành viên), của thành viên hợp danh (công ty hợp danh), của Đại hội cổ đông (công ty cổ phần).

- Bản sao biên bản họp thay đổi địa chỉ công ty của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), của chủ sở hữu (công ty TNHH 1 thành viên), của thành viên hợp danh (công ty hợp danh), của Đại hội cổ đông (công ty cổ phần).

- Giấy uỷ quyền nếu thuê dịch vụ bên ngoài để thay đổi đăng ký kinh doanh trụ sở chính.

 

Trong trường hợp doanh nghiệp chuyển trụ sở chính sang một tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đăng ký thành lập, hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

 

- Thông báo thay đổi địa chỉ công ty.

- Bản sao văn bản điều lệ công ty.

- Danh sách thành viên công ty.

- Văn bản quyết định thay đổi trụ sở chính của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), của chủ sở hữu (công ty TNHH 1 thành viên), của thành viên hợp danh (công ty hợp danh), của Đại hội cổ đông (công ty cổ phần).

- Bản sao biên bản họp thay đổi địa chỉ công ty của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), của chủ sở hữu (công ty TNHH 1 thành viên), của thành viên hợp danh (công ty hợp danh), của Đại hội cổ đông (công ty cổ phần).

 

Giấy uỷ quyền nếu thuê dịch vụ bên ngoài để thay đổi đăng ký kinh doanh trụ sở chính.

Việc chuẩn bị đầy đủ và chính xác các tài liệu trong hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính là quan trọng để đảm bảo quá trình thực hiện đúng quy định pháp luật và đạt được kết quả thành công.

Hồ sơ thay đổi tên Công ty

Thay đổi tên công ty là một quy trình phức tạp trong việc cấp phép kinh doanh. Dưới đây dịch vụ thành lập công ty uy tín cung cấp các tài liệu cần thiết trong quy trình thay đổi tên công ty:

 

- Thông báo thay đổi tên công ty.

- Văn bản quyết định thay đổi tên công ty của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), của chủ sở hữu (công ty TNHH 1 thành viên), của thành viên hợp danh (công ty hợp danh), của Đại hội cổ đông (công ty cổ phần).

- Bản sao biên bản họp thay đổi tên công ty của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), của chủ sở hữu (công ty TNHH 1 thành viên), của thành viên hợp danh (công ty hợp danh), của Đại hội cổ đông (công ty cổ phần).

- Giấy uỷ quyền nếu thuê dịch vụ bên ngoài để thay đổi tên công ty.

 

Việc chuẩn bị đầy đủ và chính xác các tài liệu trong quy trình thay đổi tên công ty là cần thiết để tuân thủ quy định pháp luật và đạt được kết quả thành công.

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ, vốn góp

Thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ vốn góp của một công ty là một quy trình quan trọng trong quản lý doanh nghiệp. Dưới đây là các tài liệu cần thiết trong quá trình thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ vốn góp:

 

- Thông báo thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp.

- Văn bản quyết định thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), của chủ sở hữu (công ty TNHH 1 thành viên), của thành viên hợp danh (công ty hợp danh), của Đại hội cổ đông (công ty cổ phần).

- Bản sao biên bản họp thay đổi vốn điều lệ, vốn góp của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), của chủ sở hữu (công ty TNHH 1 thành viên), của thành viên hợp danh (công ty hợp danh), của Đại hội cổ đông (công ty cổ phần).

- Giấy uỷ quyền nếu thuê dịch vụ bên ngoài để thực hiện thay đổi vốn điều lệ, vốn góp.

 

Đảm bảo việc chuẩn bị đầy đủ và chính xác các tài liệu trên là cần thiết để tuân thủ quy định pháp luật và đạt được kết quả thành công trong quá trình thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ vốn góp.

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thay đổi ngành nghề kinh doanh của một công ty là một quy trình quan trọng trong việc mở rộng hoặc điều chỉnh hoạt động kinh doanh. Dưới đây là các tài liệu cần thiết trong quá trình thay đổi ngành nghề kinh doanh:

 

- Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh.

- Văn bản quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), của chủ sở hữu (công ty TNHH 1 thành viên), của thành viên hợp danh (công ty hợp danh), của Đại hội cổ đông (công ty cổ phần).

- Bản sao biên bản họp thay đổi ngành nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), của chủ sở hữu (công ty TNHH 1 thành viên), của thành viên hợp danh (công ty hợp danh), của Đại hội cổ đông (công ty cổ phần).

- Giấy uỷ quyền nếu thuê dịch vụ bên ngoài để thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh.

 

Hồ sơ thay đổi dấu công ty

Dưới đây là danh sách tài liệu cần thiết để thực hiện thay đổi dấu công ty theo mẫu quy định:

 

- Thông báo thay đổi mẫu dấu công ty: Đây là văn bản thông báo chính thức về việc thay đổi mẫu dấu công ty. Thông báo này cần được gửi tới các cơ quan liên quan và đối tác kinh doanh.

- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư: Đây là bản sao của giấy chứng nhận đầu tư ban đầu của công ty. Đối với các doanh nghiệp có liên quan đến đầu tư nước ngoài, giấy chứng nhận đầu tư là một tài liệu quan trọng để thực hiện thay đổi dấu công ty.

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế: Đây là bản sao của giấy chứng nhận đăng ký thuế hiện tại của công ty. Đây là một trong những tài liệu quan trọng để xác nhận danh tính và thông tin thuế của công ty trong quá trình thay đổi mẫu dấu.

- Giấy uỷ quyền (nếu có): Nếu công ty thuê dịch vụ bên ngoài để thực hiện quá trình thay đổi mẫu dấu công ty, cần có giấy uỷ quyền từ công ty để ủy quyền cho đại diện của dịch vụ bên ngoài để đại diện cho công ty trong quá trình thực hiện thay đổi mẫu dấu.

 

Tư vấn hỗ trợ + báo giá chi tiết:

CÔNG TY TNHH LUẬT HÙNG PHÁT

Địa chỉ: 20 Nguyễn Đức Ngữ, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Văn phòng: Số 81 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0869 666 247 (có Zalo) – 0788 555 247

Website: luathungphat.vn

Email: hungphat247@gmail.com - tuvan@luathungphat.vn

 

Quy trình thay đổi giấy phép kinh doanh mới nhất 

Dưới đây là quy trình thay đổi giấy phép kinh doanh cùng với các công việc sau khi hoàn thiện thủ tục:

 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh

 

Chuẩn bị giấy tờ liên quan theo quy định của pháp luật để thay đổi đăng ký kinh doanh.

 

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh tới Phòng đăng ký kinh doanh

 

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tới Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

Hình thức nộp: Nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

 

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh

 

Hồ sơ sẽ trải qua quá trình thẩm tra. Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ghi nhận nội dung cần thay đổi trên giấy phép kinh doanh mới.

Trường hợp hồ sơ không được chấp nhận, cơ quan có trách nhiệm thông báo bằng văn bản lý do từ chối để doanh nghiệp điều chỉnh lại.

 

Bước 4: Công khai thông tin thay đổi trên đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia

 

Sau khi nhận được giấy phép kinh doanh mới, doanh nghiệp tiến hành công bố nội dung đã thay đổi trên cổng thông tin quốc gia theo quy định.

 

Bước 5: Hoàn thiện các công việc sau khi thay đổi giấy phép kinh doanh

 

Tùy theo nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện các công việc sau đó.

 

Đối với doanh nghiệp thay đổi tên công ty:

 

- Khắc lại dấu công ty và công bố mẫu dấu mới trên cổng thông tin quốc gia.

- Thay đổi thông tin tên công ty trên hóa đơn điện tử.

- Thay đổi biển tên.

- Thay đổi thông tin chủ tài khoản với ngân hàng và thông tin tên doanh nghiệp với bên bảo hiểm.

- Thông báo cho đối tác về việc thay đổi tên công ty và xem xét lại các phụ lục hợp đồng đã ký kết.

 

Đối với doanh nghiệp thay đổi địa chỉ công ty:

 

- Thay đổi dấu và công bố mẫu dấu mới (nếu thay đổi địa chỉ khác quận/huyện và dấu cũ có thông tin quận/huyện).

- Thay đổi thông tin địa chỉ trên hóa đơn điện tử.

- Thay đổi thông tin địa chỉ chủ tài khoản với ngân hàng của công ty.

- Thay đổi cơ quan quản lý thuế và chuyển bảo hiểm xã hội về địa chỉ mới.

- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở mới cho đối tác và khách hàng.

 

Đối với doanh nghiệp thay đổi vốn điều lệ công ty:

 

- Vốn điều lệ ảnh hưởng trực tiếp đến số thuế môn bài công ty cần nộp hàng năm. Cụ thể:

- 2.000.000 VND/1 năm cho công ty có vốn điều lệ dưới 10 tỷ.

- 3.000.000 VND/1 năm cho công ty có vốn điều lệ trên 10 tỷ.

- Nếu vốn điều lệ công ty tăng, doanh nghiệp cần lưu ý nộp bổ sung thuế môn bài hàng năm.

 

Tư vấn hỗ trợ + báo giá chi tiết:

CÔNG TY TNHH LUẬT HÙNG PHÁT

Địa chỉ: 20 Nguyễn Đức Ngữ, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Văn phòng: Số 81 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0869 666 247 (có Zalo) – 0788 555 247

Website: luathungphat.vn

Email: hungphat247@gmail.com - tuvan@luathungphat.vn

 

Mức phạt chậm thông báo thay đổi giấy phép kinh doanh

Sau khi thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp cần tiến hành thông báo hoặc ủy quyền thông báo nội dung thay đổi cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày tính từ thời điểm có thay đổi. Quá thời hạn này, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định trong Nghị định 50/2016/NĐ-CP. Cụ thể, các khoản phạt như sau:

 

- Quá hạn thông báo từ 1 đến 30 ngày: Xử phạt hành chính từ 500.000 đến 1.000.000 đồng.

- Quá hạn thông báo từ 31 đến 90 ngày: Xử phạt hành chính từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng.

- Quá hạn thông báo từ 91 ngày trở lên: Xử phạt hành chính từ 2.000.000 đến 5.000.000 đồng.

 

Đây là các khoản phạt áp dụng để khuyến khích doanh nghiệp thực hiện thông báo thay đổi giấy phép kinh doanh đúng thời hạn quy định.

 

Chi phí thay đổi đăng ký kinh doanh 

Chi phí thay đổi giấy phép kinh doanh 

Chi phí thay đổi đăng ký kinh doanh là tổng chi phí bao gồm các khoản phí sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh mà doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan đăng ký. Chi phí này thường bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ thuê ngoài (nếu có).

 

Lệ phí nhà nước là mức phí do cơ quan nhà nước quy định và thu từ doanh nghiệp để thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh. Mức lệ phí này thường được xác định dựa trên quy định của pháp luật và phụ thuộc vào nội dung thay đổi cụ thể.

 

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể phải chi trả phí dịch vụ nếu sử dụng dịch vụ của một bên thứ ba, chẳng hạn như một công ty tư vấn pháp lý hoặc một văn phòng đại diện đăng ký kinh doanh, để hỗ trợ trong việc thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh. Thông thường, mức phí dịch vụ này sẽ được thỏa thuận giữa doanh nghiệp và bên thứ ba dựa trên quy mô và phức tạp của thay đổi đăng ký kinh doanh.

 

Tổng chi phí thay đổi đăng ký kinh doanh phụ thuộc vào quy định của cơ quan đăng ký và các yếu tố cụ thể liên quan đến thay đổi giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp.

Lệ phí thay đổi giấy phép kinh doanh

 

Lệ phí thay đổi giấy phép kinh doanh là khoản phí mà doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch đầu tư trực thuộc.

 

Cụ thể, mức lệ phí thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh là 200.000 đồng mỗi lần thay đổi. Đây là khoản phí áp dụng cho việc thay đổi thông tin chung của doanh nghiệp, như thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, v.v.

 

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh liên quan đến chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh, sẽ có lệ phí thay đổi riêng. Mức lệ phí này là 100.000 đồng cho mỗi hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh.

 

Các mức lệ phí trên được quy định bởi cơ quan quản lý nhà nước và sẽ được áp dụng khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch đầu tư.

Những câu hỏi thường gặp khi thay đổi đăng ký kinh doanh mới nhất

 

Địa điểm thay đổi giấy phép kinh doanh?

Doanh nghiệp tiến hành thay đổi giấy phép kinh doanh bằng cách đến Phòng Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Dưới đây là ví dụ về địa chỉ Phòng Đăng ký kinh doanh ở một số địa điểm:

 

Hà Nội:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội

- Địa chỉ: Khu liên cơ Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội


Hồ Chí Minh:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: Số 32 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh


Đà Nẵng:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng

- Địa chỉ: Tầng 6 Toà nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng


Khi thay đổi đăng ký kinh doanh có cần quyết toán thuế và phát hành lại hoá đơn đỏ không?

Khi thay đổi trụ sở sang một quận hoặc tỉnh thành khác, công ty cần thực hiện chốt thuế chuyển quận mà không cần phải quyết toán thuế.

 

Trong trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và bên tiếp nhận đảm nhận toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trước đó, không cần thực hiện quyết toán thuế.

 

Khi doanh nghiệp thay đổi tên hoặc địa chỉ trụ sở, cần liên hệ với cơ quan thuế để cập nhật thông tin của công ty trên hóa đơn đã phát hành.

 

Thay đổi nội dung nào cần khắc lại con dấu doanh nghiệp?

 

Khi doanh nghiệp (DN) thay đổi các thông tin sau, DN cần khắc lại tên trên con dấu:

 

- Thay đổi tên DN: Khi DN thay đổi tên, tên mới của DN cần được khắc lên con dấu mới để phù hợp với tên mới của DN.

- Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty: Nếu DN thay đổi loại hình doanh nghiệp, ví dụ từ Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần, DN cần cân nhắc khắc lại tên trên con dấu để phản ánh đúng loại hình mới của DN.

- Thay đổi trụ sở khác quận, tỉnh của công ty: Khi DN chuyển trụ sở đến một quận hoặc tỉnh khác, nếu con dấu cũ hiển thị quận hoặc tỉnh cũ, DN có thể xem xét cấp đổi con dấu mới để chỉ rõ địa chỉ mới của DN. Tuy nhiên, việc này không bắt buộc và phụ thuộc vào quy định của từng tổ chức/cơ quan.

 

Nộp hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh online?

Quá trình nộp hồ sơ thay đổi sẽ được tiến hành qua hai bước trực tuyến như sau:

 

- Bước 1: Nộp hồ sơ trực tuyến qua website cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ truy cập vào trang web cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp và tiến hành điền đầy đủ thông tin cần thiết trong hồ sơ thay đổi. Sau khi hoàn thành, hồ sơ sẽ được nộp trực tuyến thông qua giao diện trên website.

- Bước 2: Sau khi hồ sơ trực tuyến được chấp thuận, doanh nghiệp sẽ tiến hành nộp hồ sơ trực tiếp tới cơ quan đăng ký. Cơ quan đăng ký sẽ xem xét và xác nhận hồ sơ đã được nộp trực tuyến. Doanh nghiệp sẽ cần đến trực tiếp cơ quan đăng ký với hồ sơ đã được xác nhận để hoàn tất quy trình thay đổi.

 

Tóm lại, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ thay đổi trực tuyến qua website cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp và sau đó nộp hồ sơ trực tiếp tới cơ quan đăng ký sau khi hồ sơ trực tuyến đã được chấp thuận.

 


Lời kết

Luật Hùng Phát hy vọng rằng thông tin trên đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan về quy trình thay đổi giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, vì quy trình có thể thay đổi theo từng vùng, chúng tôi khuyến nghị bạn tìm hiểu thêm thông tin cụ thể và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

 

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH LUẬT HÙNG PHÁT

Địa chỉ: 20 Nguyễn Đức Ngữ, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Văn phòng: Số 81 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0869 666 247 (có Zalo) – 0788 555 247

Website: luathungphat.vn

Email: hungphat247@gmail.com - tuvan@luathungphat.vn
 

Nguồn tin: xaminhchau.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây