Thành lập doanh nghiệp - Hồ sơ, quy trình mới nhất hiện nay

Chủ nhật - 01/05/2022 17:04

 

Điều kiện thành lập doanh nghiệp là gì? Các yêu cầu về vốn, tên công ty, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh,… cần đáp ứng khi thành lập công ty? Sau đây chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về điều kiện thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh và cả doanh nghiệp tư nhân trong bài viết này.


Thành lập doanh nghiệp là gì?

Thành lập doanh nghiệp là việc tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh trên thị trường thực hiện các thủ tục pháp lý tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm xác định tư cách pháp lý của doanh nghiệp và đảm bảo hoạt động kinh doanh được Nhà nước và pháp luật bảo hộ.

 

Việc thành lập doanh nghiệp phải đảm bảo:

- Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập doanh nghiệp theo quy định;

- Đáp ứng các điều kiện về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;

- Đảm bảo các yêu cầu về trụ sở công ty, vốn điều lệ, tên công ty…
 


Ý nghĩa của thành lập doanh nghiệp

Ý nghĩa của việc thành lập doanh nghiệp như sau:

Đối với người đề nghị thành lập doanh nghiệp:

- Giúp doanh nghiệp được nhà nước và pháp luật thừa nhận và bảo hộ;

- Được quyền thực hiện các hoạt động kinh doanh như đã đăng ký;

- Tạo niềm tin với người tiêu dùng đối với sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp;

- Dễ dàng thực hiện các thủ tục pháp lý để bảo vệ thương hiệu do mình xây dựng.

 

Đối với nền kinh tế:

- Giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động;

- Giúp nền kinh tế phát triển.

 

Đối với cơ quan nhà nước

- Dễ dàng quản lý hoạt động kinh doanh;

- Nắm bắt xu hướng thị trường cũng như các yếu tố kinh doanh để đưa ra các chính sách, biện pháp phù hợp với nền kinh tế.

 

Đối với cuộc sống, xã hội

- Doanh nghiệp phục vụ nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, nghĩa là nhu cầu sống của nhân dân được đáp ứng kịp thời;

- Dễ dàng bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng;

- Đảm bảo trật tự quản lý nhà nước và ổn định xã hội.

 

Trên đây là ý nghĩa của việc thành lập doanh nghiệp đối với người nộp đơn, đối với cơ quan nhà nước, đối với nền kinh tế và đời sống xã hội.